WDROŻENIA

 

 

Design Thinking Week jest okazją do podjęcia wysiłków mających na celu zmianę świata wokół nas. Ludzie, którzy mogą i chcą coś zmienić, zainspirowani konkretnymi potrzebami społecznymi otrzymują narzędzie dialogu i wspólnego rozwiązywania problemów jakim jest Design Thinking. Chcemy ich inspirować do kontynuacji warsztatów w celu wypracowania realnych rozwiązań i wdrażania ich w swoich społecznościach.

Sukcesem DTW 2014 było zapoczątkowanie inicjatywy Design Thinking @ Politechnika Gdańska i projektu Laboratorium Integralii. W trakcie gdańskich wydarzeń DTW zrekrutowano 10-cioosobowy zespół gotowy do 3-miesięcznej pracy nad rozwiązaniem problemu zadanym przez Fundację ERGO Hestii na rzecz integracji zawodowej osób niepełnosprawnych Integralia. Celem Fundacji było zaprojektowanie oferty usług nowej przestrzeni skierowanej do osób niepełnosprawnych i ich przyjaciół. W wyniku 60-ciu godzin pracy projektowej i wielu godzin pracy indywidualnej, opracowano zestaw usług odpowiadających na realne potrzeby odbiorców (jak się okazało nieco inne od tych zakładanych przez Zleceniodawcę), który jest aktualnie adaptowany wewnątrz Fundacji i wdrażany pod nazwą Inspiratorium (nota bene zainspirowaną wizją miejsca zaproponowaną przez zespół projektowy w wyniku identyfikacji potrzeb odbiorców).

Na konkretne wyniki finansowe tego projektu trzeba jeszcze trochę poczekać, niemniej Fundacja nastawiona na wymierne rezultaty w tym zakresie, już teraz potwierdza napływ poprzez Inspiratorium nowych klientów dla dotychczas przez siebie świadczonych usług – a poprzez nie – nowych, wykfalifikowanych pracowników dla całej grupy ERGO Hestia.