ZUZANNA ADAMSKA

ZUZANNA ADAMSKA

Studentka czwartego roku Inżynierii Zarządzania na Politechnice Poznańskiej. Zatrudniona jako referent w Dziale Projektów na Politechnice Poznańskiej, działa przy projekcie „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”. Aktywnie działa w organizacji wielu studenckich imprez, szczególnie Juwenaliów 2018 Poznań, gdzie była team leaderem animacji. Dodatkowo uczeń szkoły policealnej SOWA-EDU, na której rozwija swoją pasje i umiejętności graficzne, które wykorzystuje przy pomocy w organizacji wydarzeń. Pozytywna, kreatywna i angażująca się w różne ciekawe projekty.


No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Top