ROBERT OLSZEWSKI

ROBERT OLSZEWSKI

Robert zawodowo zajmuje się modelowaniem informacji przestrzennej – ekstrakcją informacji i akwizycją wiedzy przestrzennej J Efektem kilkunastu lat jego pracy naukowej jest kilka monografii, ponad sto artykułów i kilkadziesiąt grantów. Od 2011 r. jest prof. nzw. Politechniki Warszawskiej.

Absolwent programu TOP 500 Innovators, uczestnik szkolenia
w zakresie komercjalizacji badań naukowych w Haas School of Business w Berkeley. Współpracuje z biznesem oraz administracją rządową i samorządową przy realizacji projektów B+R i komercjalizacji interdyscyplinarnych badań naukowych w dziedzinie geoinformacji, usług danych przestrzennych, geopartycypacji społecznej, grywalizacji, smart city i spatial data mining. Współtwórca platformy geopartycypacyjnej CONIUNCTA.

Prowadzi zajęcia projektowe DT dla doktorantów GiK PW, interdyscyplinarne zajęcia dla studentów Politechniki Warszawskiej oraz warsztaty projektowe m. in. dla UM Warszawy, UM Województwa Małopolskiego.


No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Top