PIOTR PAŁKA

PIOTR PAŁKA

Dr inż. Piotr Pałka pracuje na wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Na co dzień zajmuje się zastosowaniem wieloagentowych systemów decyzyjnych przy użyciu nowoczesnych technologii oraz modelowaniem sieci i rynków infastrukturalnych. Metodyką Design Thinking zajmuje się od ponad trzech lat. Uczestniczył w szkoleniach dotyczących technik kształcenia w Aalborg University (Aalborg) oraz Aalto Design Factory (Helsinki). Jest członkiem Zespołu Rektorskiego ds. innowacyjnych form kształcenia – INFOX, prowadzi interdyscyplinarne zajęcia projektowe dla studentów PW i ASP z wykorzystaniem metodyki Design Thinking, zajmuje się studentami międzynarodowego programu Product Development Project (PdP) prowadzonego w ramach sieci Design Factory Global Network.


No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Top