MATEUSZ GÓRA

MATEUSZ GÓRA

Fundator i Prezes Fundacji na Rzecz Inteligentnego Rozwoju, właściciel firmy SWIFT, trener, dydaktyk, coach, doradca, ekspert w projektach krajowych i międzynarodowych, badawczych i wdrożeniowych. W latach 2011 – 2014 związany z Parkiem Naukowo-Technologicznym: m. in. jako koordynator projektów w obszarze Regionalnej Strategii Innowacji, obserwatorium specjalistycznego ICT i przedsiębiorczości akademickiej.

Od 2014 wykorzystuje metodykę Design Thinking w projektowaniu rozwiązań ze swoimi klientami z rożnych sektorów i branż. Przeprowadził ponad 30 warsztatów z wykorzystaniem metody Design Thinking w kraju i zagranicą. Wraz z zespołem zdobywca POLISHOPA HONEYCOMB AWARD 2016 – nagrody za najlepszy polski projekt związany z wykorzystaniem metodyki Design Thinking w procesie projektowym.


No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Top