MARTA KUROSZCZYK

MARTA KUROSZCZYK

Projektantka Usług Publicznych. Właścicielka In Visible Studio Projektowania Usług. Inicjatorka polskiego oddziału Service Design Network.

Od ubiegłego roku na stałe współpracuje z JST. Latem tego roku przeprowadziła wdrożenie projektu usługi publicznej dedykowanej kobietom w ciąży: “Równy Start od Narodzin”, która w Gminie Ostrów Wielkopolski  ruszyła po nazwą własną: “Program Dobry Początek“.
Wcześniej, jako lider zespołu, prowadziła projekt dla Tatrzańskiego Parku Narodowego. Projekt został również z sukcesem wdrożony. Od tego roku realizuje również warsztaty z projektowania usług publicznych dla JST.

Ukończyła program studiów MBA na kierunku Service Innovation and Design na Laurea University of Applied Sciences w Finlandii. Obecnie pisze pracę magisterską poświęconą projektowaniu usług publicznych. Wcześniej ukończyła studia podyplomowe z Projektowania Usług na Uniwersytecie SWPS.

Ma 10-cio letnie doświadczenie zawodowe w tym w instytucjach publicznych, branży deweloperskiej oraz pracy edukacyjnej. Od 2015 roku zajmuje się tematami związanymi z Projektowaniem Usług (ang. Service Design,) w podejściu Myślenia Projektowego (ang. Design Thinking).


No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.