MARIUSZ KOSTRZEWSKI

MARIUSZ KOSTRZEWSKI

Inżynier z artystycznym zacięciem, nie stroniący od dbałości o umiejętności “miękkie” na równi z “twardymi” (technicznymi). Od 2012 roku adiunkt w Zakładzie Podstaw Budowy Urządzeń Transportowych w Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej, wcześniej działał w biurach projektowych. Członek Zespołu Rektorskiego ds. INnowacyjnych FOrma KSztałcenia INFOX, sekretarz studiów doktoranckich, autor ponad 50 publikacji naukowych i kilku popularnych, autor i współautor warsztatów oraz szkoleń z zakresu niestandardowych form edukacji, wynalazca, współautor zgłoszeń patentowych, realizator dwóch projektów badawczych, kierownik pięciu grantów, trzykrotnie nagrodzony za pracę naukową. Bardziej zainteresowany poszukiwaniem kolejnych pytań niż znalezieniem ostatecznych odpowiedzi.


No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Top