MARIUSZ KALETA

MARIUSZ KALETA

Design Thinking i Project Based Learning stosuję w dydaktyce na macierzystym wydziale oraz w ramach międzywydziałowego Zespołu Rektorskiego INFOX ds. Innowacyjnych Form Kształcenia na Politechnice Warszawskiej. Wspieram interdyscyplinarne, międzywydziałowe zajęcia projektowe dla studentów PW i ASP oraz współprowadzę międzynarodowe zespoły studenckie w ramach programu ME310 na bazie Stanford Design Innovation Process. Prowadziłem warsztaty DT m.in. na poprzedniej edycji DTWeeka, TEDxie.

Na codzień zajmuję się nauką na Politechnice Warszawskiej w Instytucie Automatyki i Informatyki Stosowanej, gdzie staram się odkrywać czyje i jakie problemy można rozwiązywać z wykorzystaniem badań operacyjnych. Jako adiunkt swój warsztat ujmuję nieco inaczej: systemy wspomagania decyzji, rozproszone podejmowanie decyzji, zagadnienia sprawiedliwej alokacji kosztów, teoria gier, projektowanie mechanizmów zaserwowane z technologiami wieloagentowymi, usług sieciowych, model-driven.

Jestem absolwentem programu TOP 500 Innovators na Uniwersyteteach w Cambridge i Oxford.

Od 20 lat przedsiębiorcą, a od niedawna muzykiem (amatorem) oraz nieortodoksyjnym wegetarianinem.

 


No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Top