MAREK GOLIŃSKI

MAREK GOLIŃSKI

Aktualnie pracuje na stanowisku adiunkta na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej. Współtwórca Akceleratora Wiedzy Technicznej®  – programu, którego celem jest przyspieszanie nabywania kompetencji zawodowych i społecznych. Inicjator i współrealizator kilku projektów naukowo-badawczych. Współtworzył strategię wdrażania aplikacji internetowej rekrutującą pracodawców oraz zapewniającą wymianę informacji o zapotrzebowaniu na kompetencje. Zajmuje się utrzymywaniem relacji z kluczowymi pracodawcami w regionie i analizą rynku. Autor kilku monografii i kilkudziesięciu artykułów naukowych. Kieruje trzema studiami podyplomowymi.


No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Top