MARCIN LUCKNER

MARCIN LUCKNER

Dr inż. Marcin Luckner pracuje na wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Specjalizuje się w praktycznych zastosowaniach uczenia maszynowego i analizy danych.

W ramach prowadzonego przez niego Ośrodka Badań dla Biznesu prowadzi projekty badawczo rozwojowe dla firm. Realizował granty Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i Narodowego Centrum Nauki. Jest kierownikiem prac badawczych polskiego zespołu w europejskim projekcie z konkursu Horizon 2020 Big Data dotyczącego przetwarzania dużych strumieni danych miejskich.

Jest członkiem rektorskiego zespołu ds. innowacyjnych form kształcenia INFOX. Ukończył szkolenia dotyczące Problem Based Learning i Design Thinking. Prowadził warsztaty DT na DTWeek, TEDx i szkolenia dla firm. Jest tutorem interdyscyplinarnych projektów studenckich w ramach Kreatywnego Semestru Projektowego.


No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Top