MAŁGORZATA SPYCHAŁA

MAŁGORZATA SPYCHAŁA

Dr inż. Małgorzata Spychała – adiunkt w Katedrze Marketingu i Sterowania Ekonomicznego Politechniki Poznańskiej. Specjalizuje się zarządzaniem kompetencjami pracowników i studentów. Projektuje profile kompetencyjne dla przyszłych menedżerów i pracowników w nowoczesnych organizacjach. Prowadzi badania nad poziomem kompetencji społecznych studentów. Członek wielu zespołów projektowych w kraju i za granicą. Obecnie pracuje nad doskonaleniem metod badania kompetencji społecznych oraz usprawnieniem komunikacji miedzy pracodawcami a uczniami szkół ponadgimnazjalnych. Autor wielu publikacji zagranicznych i krajowych. Prowadzi wiele warsztatów z obszaru zarządzania kompetencjami, komunikacji, CSR oraz przedsiębiorczości.


No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Top