MAJA KURANT

MAJA KURANT

Certyfikowana moderatorka design thinking z doświadczeniem w moderowaniu procesu DT m.in. w projekcie “Strength Through Solidarity” – podczas którego międzynarodowa grupa aktywistów projektowała rozwiązania na realne problemy społeczne zgłoszone z różnych stron świata, jak również podczas “URBACT Boosting Social Innovation”, “Krakow Sustainability Jam”, “Gdynia Design Days”, “Gdynia Service Jam” etc.

Jest animatorką na obszar Gdańska w Ośrodku Wspierania Ekonomii Społecznej “OWES dobra robota”. Na co dzień pracuje z różnego rodzaju wyzwaniami dot. kwestii społecznych oraz grupami inicjatywnymi chcącymi odpowiedzieć na nie poprzez tworzenie podmiotów ekonomii społecznej.


No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Top