MACIEJ SZAFRAŃSKI

MACIEJ SZAFRAŃSKI

Pracuje w Katedrze Marketingu i Sterowania Ekonomicznego na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej. Członek zarządu poznańskiego oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników w Polsce. Współtwórca inicjatywy na Politechnice Poznańskiej pn. Akcelerator Wiedzy Technicznej® (AWT®). Inicjator, realizator i kierownik kilku projektów krajowych i międzynarodowych, w tym innowacyjnych i wdrożeniowych, na łączną sumę blisko 100 mln PLN. Aktywny działacz w obszarach dostosowania systemów kształcenia do potrzeb rynku pracy i promocji nauki. Interesuje się problemami rachunkowości zarządczej, zarządzania jakością, w szczególności ekonomiką jakości, a także zarządzaniem wiedzą. Współuczestniczy w projektowaniu, wdrażaniu i rozwoju systemów informatycznych oraz modeli współpracy biznesu i szkolnictwa tworzonych w projektach. Ekspert w obszarze akceleracji nabywania kompetencji. Autor i redaktor kilku monografii i kilkudziesięciu publikacji naukowych. Aktywnie współpracuje ze studentami i kołami naukowymi Wydziału Inżynierii Zarządzania.


No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Top