KRZYSZTOF JASTRZĘBSKI

KRZYSZTOF JASTRZĘBSKI

Krzysztof Jastrzębski jest doktorantem w Instytucie Inżynierii Materiałowej PŁ. W ramach pracy naukowej wytwarza powłoki ochronne na implanty medyczne. Swoją przygodę z Design Thinking rozpoczął w 2013 roku, kiedy to pomagał współtworzyć pracownię DT4U na Wydziale Mechanicznym PŁ. Krzysztof prowadzi zajęcia z Design Thinking na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej oraz czynnie działa w międzynarodowym projekcie DiamonDT w ramach programu Erasmus+ oraz Programie Rozwoju Kompetencji w Politechnice Łódzkiej w obszarze ICT. Swoją znajomość z zakresu metodologii DT oraz umiejętności miękkich poszerzał na warsztatach i szkoleniach organizowanych na terenie naszego kraju i poza jego granicami (np. na University of Alberta w Kanadzie czy Arctic University of Norway w Tromso).


No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Top