KAROLINA MAJDZIŃSKA

KAROLINA MAJDZIŃSKA

Swoje doświadczenie trenerskie rozpoczęła od pracy z młodzieżą i studentami w trakcie projektów realizowanych ze środków programów UE: „Młodzież” i „Młodzież w działaniu”. W swojej praktyce do dzisiaj korzysta z wiedzy płynącej z edukacji pozaformalnej i nieformalnej. Prowadzi warsztaty m. in. z pracy zespołowej, prowadzenia badań bądź kreatywności; animuje prace uczestników korzystając z metodyk Design Thinking czy Human Centered Design; realizuje przedmioty i zajęcia autorskie z zakresu prawa lub ekonomii; jest także trenerem zarządzania projektami PRINCE2 i zarządzania ryzykiem M_o_R.

Absolwentka kierunków: prawo, administracja oraz studiów doktoranckich w naukach ekonomicznych. Ostatnio podjęła się studiów doktoranckich w naukach technicznych.

Kierownik lub koordynator wielu projektów (w tym finansowanych ze środków Unii Europejskiej). Związana wiele lat z organizacjami pozarządowymi i ich działalnością – prezes fundacji pod nazwą „Akcelerator+”.

Jest osobą lubiącą wyzwania i ciągle otwartą na nową wiedzę i doświadczenia.


No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Top