KAROLINA BUBICZ

KAROLINA BUBICZ

Pracownik Działu Projektów Rozwojowych Kieleckiego Parku Technologicznego. Odpowiada za współpracę Kieleckiego Parku Technologicznego z Uczelniami Wyższymi oraz regionalnymi przedsiębiorcami, łącząc naukę z biznesem. Współorganizuje wizyty studyjne, spotkania i szkolenia dla uczelni wyższych, organizacji pozarządowych i wszystkich instytucjach, które chcą lepiej poruszać się w tematyce ośrodków innowacji i przedsiębiorczości.


No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.