KAJETAN WUTTKOWSKI

KAJETAN WUTTKOWSKI

Moderator DT i Badacz społeczny. Zaczarowany fazą empatyzacji i prototypowania, entuzjasta analitycznego podejścia do procesu projektowego. Fan wszelkiego rodzaju energiserów, które z pasją dopasowuje do potrzeb grupy.

Zaangażowany w inicjatywy “Zupa na Plantach”, w ramach której współtworzy szwalnie dla ludzi z doświadczeniem bezdomności. Działa w Stowarzyszeniu na rzecz powołania Rady Młodzieży, aktywnie facylituje procesy zmian społecznych.


No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Top