JOANNA RUDAWSKA

JOANNA RUDAWSKA

Kierownik działu projektów rozwojowych i Energetycznego Centrum Nauki w Kieleckim Parku Technologicznym, doktorant. Ponad 10 letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami, w tym międzynarodowymi, krajowymi i lokalnymi z programów: Central Europe, Erasmus+, TEMPUS IV, URBACT, INTERREG III B CADSES NCBiR i inne. Członek Świętokrzyskiej Rady Innowacji. Animator projektów badawczo-rozwojowych. Ekspert Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości.


No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Top