DOROTA KAMIŃSKA

DOROTA KAMIŃSKA

W 2014 r. uzyskała stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie Informatyka i rozpoczęła pracę na stanowisku adiunkta w Politechnice Łódzkiej, gdzie dzieli się swoją pasją do sztucznej inteligencji ze studentami z całego świata. Badania prowadzone przez dr inż. Dorotę Kamińską dotyczą głównie przetwarzania sygnałów biomedycznych (sygnał mowy, analiza obrazu oraz sygnał EEG). Są to działania o charakterze aplikacyjnym, ukierunkowane na opracowanie oryginalnych, innowacyjnych rozwiązań. Wszystkie prowadzone przez nią projekty są multidyscyplinarne, przy których współpracuje m.in. z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi i Instytutem Zdrowia Człowieka w Uniejowie. Praktyczne zastosowanie i multidyscyplinarne grupy badawcze wzbudziły jej fascynację metodyką Design Thinking, z którą spotkała się po raz pierwszy na projekcie POLE w Zurychu. W ramach programu MNiSW Top 500 Innovators w 2015 r. odbyła staż na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley.


No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Top