DOROTA BOCIĄGA

DOROTA BOCIĄGA

Dorota Bociąga – pomysłodawca i twórca DT4U – Design Thinking Workspace – przestrzeni kreatywnego rozwiązywania zagadnień problemowych w wykorzystaniem metodyki design thinking w Politechnice Łódzkiej. Swoją wiedzę i pierwsze doświadczenia z DT zdobyła w Hasso Plattner Institute of Design na Uniwersytecie Stanforda (USA). Od 2012 roku poprzez ciągłą praktykę rozwija swój warsztat w zakresie DT oraz ogólnie pojętego myślenia projektowego. Jako certyfikowany trener specjalizuje się w szkoleniach i warsztatach z zakresu design thinking, efektywnych form kształcenia, zarządzania projektami B+R oraz komercjalizacji wyrobów medycznych.
Na co dzień – adiunkt PŁ. W obszarze jej zainteresowań naukowych są od wielu lat biomateriały, nanotechnologie i cienkie powłoki do zastosowań medycznych. W ostatnim czasie swoją działalność naukową skupia również na wykorzystaniu druku 3D dla potrzeb inżynierii tkankowej i implantologii. Opiekun Laboratorium badań odpowiedzi biologicznych i biodruku oraz Studenckiego Koła Naukowego BioMed-Spec.


No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Top