DARIA ROSIŃSKA

DARIA ROSIŃSKA

Absolwentka dwóch kierunków studiów na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2017 roku pracuje w projekcie Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska, gdzie zajmuje się wsparciem Głównych specjalistów ds. relacji w Systemie Zawodowcy. Pracowała w projekcie Erasmus+ oraz była zaangażowana w organizację wydarzenia International Days of Competences for the Future w ramach którego odbyła się konferencja Competences in the Age of a Smart World. W swojej pracy lubi mieć kontakt z ludźmi i ceni sobie kreatywną współpracę. Jej zainteresowania obejmują zagadnienia związane z kinematografią, kognitywistyką, e-learningiem.


No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Top