BOGNA KIETLIŃSKA

BOGNA KIETLIŃSKA

Doktor nauk społecznych, historyk sztuki, adiunkt w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Na co dzień zajmuje się socjologią wizualną, etnografią wielozmysłową, badaniami miejskimi oraz ewaluacją projektów kulturalnych (w tym z obszaru animacji kultury, edukacji kulturowej i pedagogiki teatru). Członek zespołów badawczych m.in. w projektach: „Niewidzialne Miasto”, „GIS Kultura. Budowa systemu geolokalizacji infrastruktury żywej kultury”, „Konstrukcja narzędzi do autoewaluacji Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego” czy “Bilet za 400 groszy”. Współautorka i współredaktorka książki Zakładu Metod Badania Kultury pt. „Praktyki badawcze”.


No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Top