ALEKSANDRA JASTRZĘBSKA

ALEKSANDRA JASTRZĘBSKA

Aleksandra Jastrzębska jest doktorantką na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej. W codziennej pracy naukowej zajmuje się biomateriałami oraz badaniami mikrobiologicznymi powłok na implanty. Jej przygoda z design thinking rozpoczęła się w roku 2013, gdzie współprojektowała i pomagała urządzić przestrzeń do kreatywnego rozwiązywania problemów inżynierskich (DT4U). W roku 2015 jako absolwentka programu Transformation.doc zainicjowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wyjechała na 2-tygodniowe szkolenie do Lund University w Szwecji, gdzie zdobywała doświadczenie z zakresu przedsiębiorczości, zakładania start-upów, tworzenia innowacji oraz projektowania produktów i usług. Czynnie bierze udział w wielu warsztatach i szkoleniach, zarówno jako uczestnik, jak i osoba prowadząca. Działa w międzynarodowym projekcie DiamonDT w ramach programu Erasmus+ oraz Programie Rozwoju Kompetencji w Politechnice Łódzkiej w obszarze ICT.


No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Top