ADAM OLSZEWSKI

ADAM OLSZEWSKI

St. specjalista w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym. Dyrektor ds. transferu technologii w spółce TechInnowacje. Absolwent UAM w Poznaniu, Politechniki Poznańskiej oraz programu TOP 500 Innovators na Uniwersytecie Stanforda, USA. Broker rozwiązań IT, założyciel kilku spółek i stowarzyszeń. Współautor projektów HPC4Poland, SymbIoTe, Internet Innovation Hub… Współzałożyciel Future Coworking Lab. Prowadzący warsztaty service design i żywe laboratoria. Członek zarządu European Network of Living Labs. Współzałożyciel i koordynator Wielkopolskiego Klastra Teleinformatycznego.


No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Top