About

CZĘSTOCHOWA – Kompetencje przyszłości w realiach przemysłu 4.0 (04.10.2019) – Warsztat zamknięty

Opis

Opis warsztatu:

Na warsztatach generowane będą pomysły w obszarze kompetencji przyszłości. Zadaniem uczniów będzie określenie i zwizualizowanie nowych kompetencji i umiejętności potrzebnych w realiach przemysłu 4.0.

Prowadzący:

Paulina Kordas

Miejsce:

Zespołu Szkół im. Gen. Władysława Andersa w Częstochowie; Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych im. Kazimierza Pułaskiego w Częstochowie, Targowa 29, 42-202 Częstochowa

Planowana liczba uczestników:

40-50 uczniów

Termin:

04.10.2019 r.

Proponowana grupa docelowa:

Warsztat skierowany jest dla uczniów technikum