About

CZĘSTOCHOWA – Kompetencje przyszłości w realiach przemysłu 4.0 (03.10.2019) – Warsztat zamknięty

Opis

Opis warsztatu:

Na warsztatach generowane będą pomysły w obszarze kompetencji przyszłości. Zadaniem uczniów będzie określenie i zwizualizowanie nowych kompetencji i umiejętności potrzebnych w realiach przemysłu 4.0.

Prowadzący:

Paulina Kordas

Miejsce:

Zespołu Szkół Samochodowo – Budowlanych w Częstochowie, Św. Augustyna 3, 42-226 Częstochowa

Planowana liczba uczestników:

25-30 uczniów

Termin:

03.10.2019 r.

Proponowana grupa docelowa:

Warsztat skierowany jest dla uczniów technikum