DESIGN THINKING WEEK 2015

 

DTW 2015 został zaplanowany i zrealizowany w 2 równoległych przestrzeniach:

  • wirtualnej – aktywności online w dniach 2-6 listopada 2015;
  • rzeczywistej – warsztaty i spotkania w dniach 2-8 listopada 2015.

W ramach aktywności online uczestnikom DTW 2015 zaoferowano cykl 3 webinariów przygotowujących do udziału w warsztatach i spotkaniach organizowanych w ramach Festiwalu. Pierwsze webinarium inaugurujące Festiwal i wprowadzające do metodyki Design Thinking poprowadziła Joanna Szustakiewicz, Twórczyni i Liderka DTW. Kolejne dwa webinaria poprowadził prof. Clark Kellogg, ekspert Design Thinking z University of California mający 30 lat doświadczenia w pracy zgodnie z metodyką. Program webinariów prezentujemy poniżej:

 

Berkeley – 45 uczestników,

 

W trakcie Design Thinking Week 2015 organizatorzy przygotowali łącznie 39 wydarzeń,w tym: 33 warsztaty, 1 projekcja filmowa, 1 Wieczór z DT i 2 Noce z DT. Były to spotkania inspirujące i angażujące przedstawicieli nauki, biznesu, organizacji społecznych, studentów, uczniów, lokalnych liderów, aktywistów i mieszkańców we wspólne rozwiązywanie problemów. Tematyka warsztatów różniła się w każdym z miast (szczegóły w Tabeli 1.) – zawsze jednak dotyczyła nierozwiązanych problemów lub niezaspokojonych potrzeb. W efekcie w ramach DTW 2015 udało nam się przyciągnąć i zainspirować metodyką ponad 1000 osób w 13-stu miastach w Polsce

 

Lp. Miejsce Data Wydarzenia Temat Liczba uczestn.
0. Polska 2-8.11.2015 DT Week >1000
1. Bydgoszcz 2-3.11.2015 2 dni: 2warsztaty Pierwsze spotkanie z design thinking 44
2. Częstocho wa 5-6.11.2015 2-dniowy warsztat Design Thinking – wykład i warsztatyzakończone konkursem „Make your student life easier!” 49
3. Gdynia 5.11.2015 1-dniowy warsztat Warsztat praktyczny „Design Thinking – działanie w toku” 23
wykład Wykład wprowadzający „Design Thinking – rozmowa w toku” 70
film Projekcja filmu ‘Design&Thinking’ 10
6.11.2015 1-dniowy warsztat Warsztaty Design Thinking dla młodzieży 13
4. Gdansk 2.11.2015 1-dniowy warsztat Warsztat z podstaw Design Thinking dla kreatywnych przedsiębiorców 26
3.11.2015 1-dniowy warsztat Warsztat metodyczny dla doktorantów i dydaktyków 15
4.11.2015 1-dniowy warsztat Warsztaty projektowe dla studentów 17
5. Gliwice 5-6.11.2015 2-dniowy warsztat Kreatywne projektowanie metodą Design Thinking produktów dla pacjentów 40
6. Katowice 2-3.11.2015 2-dniowy warsztat Service Safari – zaprojektujmy lepsze kolejki! 20
7. Kraków 2.11.2015 1-dn. warszt. CaseLab – Laboratorium Dobrych Praktyk 40
3-4.11.2015 2-dniowy warsztat Chłopska Szkoła Biznesu: Budowanie mapy empatii 25
7.11.2015 1-dniowy warsztat Warsztaty projektowe dla mieszkańców „Nasz Plac Na Stawach” 25
8. Lublin 7.11.2015 1-dniowy warsztat SPOŁECZNI, KREATYWNI, INNOWACYJNI I PRZEDSIĘBIORCZY 38
8.11.2015 1-dniowy warsztat SPOŁECZNI, KREATYWNI, INNOWACYJNI I PRZEDSIĘBIORCZY 39
9. Łódź 2.11.2015 1-dn. warszt. Info-warsztat Design Thinking 19
4.11.2015 konferencja Międzynarodowe Forum DT w Europie 100
10. Poznań 7.11.2015 1-dn. warszt. Lepszy czas w Poznaniu 45
11. Szczecin 6.11.2015 1-dniowy warsztat Jak obsłużyć klientów o bardzo małym budżecie zgłaszających się do agencji reklamowej? 30
7.11.2015 1-dniowy warsztat Jak poprawić komunikację starostwa powiatowego z mieszkańcami z wykorzystaniem narzędzi promocyjnych i informacyjnych? 30
12. Warszawa 2 i4.11.2015 2-dniowy warsztat Design Thinking jako narzędzie projektowania zmian w kulturze korporacyjnej 15
4.11.2015 1 dzień: 2 warsztaty Warsztat dla Kół Naukowych PW:Interdyscyplinarne projekty naukowe 30
5-6.11.2015 2-dniowy warsztat Service Safari – zaprojektujmy lepsze kolejki! 25
6.11.2015 1 dzień: 8 warsztatów, Wieczór i Noc z DT – Warsztaty: Sen o Warszawie  – Stawka większa niż życie (jednego pokolenia). Zagraj o swoje miasto!  – Kreatywny networking – wymyślmy coś lepszego niż wizytówki–  Warsztat dla studentów i doktorantów PW – zorganizuj przestrzeń w DRIMnCZIiTT

– Warsztat dla nauczycieli akademickich PW – wprowadzenie do DT

–  Warsztaty: Nowe szaty Cesarza

–  Narzędzie do Rozwoju Innowacyjności La Salle Innovation Matrix

–  Design Thinking for Startups

210
7.11.2015 1-dn. warszt. Warsztaty: Miejsce do pracy 15
13. Wrocław 5-6.11.2015 2-dniowy warsztat Zastosowanie metodologii DT do zaprojektowania nowej biblioteki IITD PAN we Wrocławiu 35
7.11.2015 1-dniowy warsztat Jak moglibyśmy zaprojektować lepszą przymierzalnię? 15
6.11.2015 Noc z DT DT NIGHT – prezentacja projektów oraz integracja 50
7-8.11.2015 2-dn. warszt. Bogactwo Nadodrza – przeżyj to sam! 40

Table 1. Wydarzenia Design Thinking Festival 2015 – szczegóły.

 

Relacje z wydarzeń ze wszystkich miejsc znajdziesz w broszurze DT Week 2015

Organizatorem Festiwalu jest Stowarzyszenie Top 500 Innovators, współorganizatorem zaś Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. Lena Kolarska-Bobińska, Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Ministerstwo Gospodarki. Patronatu udzieliły również: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta. Patroni medialni: Brand24 oraz designthinking.pl. Partnerami Festiwalu w roku 2015 byli: Ambasada Stanów Zjednoczonych Ameryki w Warszawie, Bussines Link, Geek Girls Carrots, Perspective CSR, YOLK, infoBrand.

Design Thinking Week 2015 powstał dzięki współpracy organizatorów z 70-cioma lokalnymi partnerami w całej Polsce.
Kluczowym czynnikiem sukcesu Festiwalu byli i są ludzie: w organizację Design Thinking Week na poziomie ogólnopolskim i lokalnym zaangażowanych było ponad 80 osób z całego kraju, których ekspertyza, zapał i wkład pracy stały się trampoliną popularyzacji Design Thinking w Polsce.
Dzięki interdyscyplinarnemu charakterowi Design Thinking jest świetną płaszczyzną łączenia środowisk na rzecz tworzenia i wdrażania innowacyjnych rozwiązań o wymiarze gospodarczym, społecznym i politycznym. DT Week 2015 jest uświadomił i dalej będzie uświadamiać odbiorców, że jest to metodyka rozwiązywania realnych problemów ukierunkowana na wypracowanie konkretnych rozwiązań i ich wdrożenie.