DESIGN THINKING WEEK 2014

 

 

W dniach 20-24 października 2014 roku podczas festiwalu Design Thinking Weekponad tysiąc osób w Polsce wyzwoliło w sobie potencjał kreatywności, łamało schematy i współpracowało z innymi, by osiągnąć wspólny, nadrzędny cel. Punktami centralnymi wydarzenia były ośrodki zlokalizowane w 11 miastach kraju (rys. 1).


Rys. 1. Lokalizacja współorganizatorów Design Thinking Week 2014
(żródło: www.top500innovators.org)

Festiwal został zorganizowany przez Stowarzyszenie Top 500 Innovators, współorganizatorem było Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, partnerami ‒ Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Ambasada USA w Polsce i Stanford Center for Professional Development (Stanford University), patronami medialnymi ‒ designthinking.pl, Portal Mam Startup oraz Portal Innowacji (PARP), zaś sponsorem srebrnym firma KIC InnoEnergy. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska. Szczegółowe informacje na temat organizatorów lokalnych i wydarzeń zrealizowanych w poszczególnych miastach partnerskich przedstawia tabela 1.

Szczegółowe informacje o wydarzeniach odbywających się w ramach DT Week 2014 znajdują się w broszurze.

Festiwal jest przykładem rozproszonego wydarzenia, powołanego do życia w stosunkowo krótkim czasie, w którym inicjatywa Stowarzyszenia Top 500 Innovators oraz wsparcie MNiSW było motorem do podjęcia lokalnych działań oddolnych przez poszczególnych organizatorów. Dopracowanie strategii wydarzenia w kolejnych latach przyczyni się istotnie do uzyskania wymiernych efektów nadchodzących festiwali, w tym do promocji Design Thinking jako metodyki rozwiązywania problemów, kształtowania zachowań kreatywnych wśród Polaków, implementacji rozwiązań przydatnych dla społeczeństwa oraz zacieśniania relacji pomiędzy ośrodkami badawczymi, edukacyjnymi, organizacjami publicznymi a biznesem.